Sikkerhet for lånet

Vi beregner sikkerheten for våre lån ut fra markedsverdi på boligen. Du kan låne inntil 80 prosent av markedsverdien.

Sikkerhet på inntil 80 prosent av markedsverdi

Maksimalt lånebeløp per medlem er 2 300 000 kroner. Vi tar pant i den boligen du bor i (har folkeregistrert adresse).

Vi krever ikke førsteprioritets pant i boligen. Det må komme frem i søknaden hvor mye lån den andre banken skal ha med prioritet/sikkerhet foran oss. Statens pensjonskasse kan etter vurdering innvilge lån med sikkerhet etter lån til annen bank

Unntak:

  • Ved kjøp av bolig benyttes laveste verdi av takst og av kjøpesum

Nærmere om markedsverdi og verdivurdering

Ved behov kan vi be om en verdivurdering fra eiendomsmegler når du søker om boliglån hos oss. Vi godtar kun verdivurdering der eiendomsmegler har vært på befaring i boligen din.

Det er viktig at verdivurderingen har opplysninger om boligens adresse og gårds- og bruksnummer, eller borettslagets navn og andelsnummeret på leiligheten.

Hvis du bor i et borettslag, må du passe på at eiendomsmegleren oppgir om markedsverdien inkluderer fellesgjeld eller ikke.

Kjøp av bolig under oppføring

Hvis du skal kjøpe bolig som er under oppføring, bruker vi kjøpesummen som verdidokumentasjon på boligen. Vi gir ikke byggelån. 

Spesielle krav for landbrukseiendommer

Hvis din eiendom er en landbrukseiendom (konsesjonspliktig eiendom), har vi egne krav til taksten. Sikkerheten for boliglånet må være inntil 60 prosent av markedsverdi. Vi krever da at du innhenter en landbrukstakst gjort av en takstmann som er godkjent for taksering av landbrukseiendommer.