Hvordan betaler jeg lånet mitt?

Lånet betales hver måned etter avtalt nedbetalingsplan ved inngåelse av lånet. Forfallsdatoen er den 15. i måneden.

Betalingsmåte og forfallsdato

I nettbanken din kan du inngå avtale om eFaktura eller Avtalegiro for innbetaling av lånet. Er ingen av disse varslene inngått får du varselet i posten.

Forfallsdatoen er fast den 15. i måneden. Det er ikke mulighet for å velge andre forfallsdator.

Mottar du pensjon kan terminforfallet betales i forbindelse med utbetalingsdato den 20. i måneden uten forsinkelsesrenter fra oss.

Ekstraordinære nedbetalinger

Du kan nedbetale ekstra på lånet utover avtalte nedbetalingsplan.

Innbetalingen merkes med "ekstraordinær nedbetaling lån XXXXXX". Ved ekstraordinære innbetalinger skal ikke KID-nummer benyttes.
Kontonummeret ved nedbetaling av boliglån er 6345 05 16300

Ved ekstraordinær nedbetaling vil nedbetalingstiden automatisk reduseres. Ønsker du derimot å opprettholde nedbetalingstiden må du sende en skriftlig medling.

Det er ingen gebyrer ved ekstraordinær nedbetaling på lånet

Det vil kunne ta 7-10 dager fra den ekstraordinære nedbetalingen er foretatt til du kan se innbetalingen på Min side medlem.

Betale fremtidige terminforfall på forskudd

Det er ikke mulig å innbetale på fremtidige terminforfall på forskudd. Alt du betaler inn utover det som varsles hver måned vil gå som ekstra nedbetaling på lånet.