Kan jeg endre lånet mitt?

Vi vurderer søknader om endring av nedbetalingstid, terminforfall, avdragsfrihet og endring av serie- eller annuitetslån når vi mottar dem. For å endre lånet ditt, må du sende oss en skriftlig henvendelse minst en måned før terminforfallet endringen skal gjelde fra.

Hvis du ønsker å søke om endring av lånet ditt trenger vi informasjon om hvilken endring du ønsker, fullt navn og gjerne lånenummer.

Søk om endring av lånet.

Ved eventuell innvilgning av endringen vil du bli belastet et gebyr som blir lagt til neste termin.

Endring av sikkerhet

Hvis du skal søke om vikelse av prioritet eller nedkvittering av pantet, må vi ha en skriftlig henvendelse fra deg eller banken din.

Ved eventuell innvilgning av endringen vil du bli belastet et gebyr som blir lagt til neste termin. Ved vikelse av prioritet kommer tinglysningsgebyr til Statens kartverk i tillegg.

Hvis du ønsker å søke om endring av sikkerheten trenger vi informasjon om hvor mye du skal låne i banken din, hva du ønsker at vi skal nedskrive vårt pant til, navnet på banken, ditt navn og gjerne lånenummer.

Hvis du skal søke om prioritetsvikelse må du legge ved følgende i søknaden din:

  • Siste års skattemelding (selvangivelse)
  • Siste måneds lønnsslipp

Søk om endring av sikkerhet.

Ekstraordinære innbetalinger

Du må merke innbetalingen med ”ekstraordinær nedbetaling på lån XXXXXX”. KID-nummer skal ikke brukes ved ekstraordinær nedbetaling. Du kan bruke lånenummeret ditt som kidnummer dersom banken krever KID-nummer ved innbetalingen. Kontonummeret ved innbetaling til boliglån er 6345 05 16300.

Betaling i månedlige terminer

Vi vil fra 1. januar 2016 kun tilby våre nye lånekunder månedlige terminer. Nåværende lånekunder med kvartalsvise eller halvårlige terminer vil fortsatt kunne beholde dette. Ved endring vil det derfor kun være mulig å endre til månedlige terminer.