Serielån eller annuitets­lån?

Du velger selv om du vil ha annuitetslån eller serielån hos oss.

Hvis du velger annuitetslån betyr det at lånet nedbetales med like store terminbeløp helt til det er innfridd, fordi avdraget er justert i henhold til rentekostnaden. Avdragsdelen er liten og rentedelen stor i starten av nedbetalingstiden. I løpet av nedbetalingstiden blir avdragene høyere og rentedelen mindre. Terminkostnaden vil likevel variere ved renteendringer. 

I et serielån er avdragene faste. Terminbeløpene er høyest i starten av nedbetalingstiden, fordi rentedelen av lånet er variabel. Rentedelen utgjør en stor del av terminbeløpet og innbetalingene har derfor høye beløp i starten av nedbetalingstiden.

Du kan gå inn på vår lånekalkulator og se på forskjellen på et annuitetslån og serielån.