Slik låner du til utbetring av bustad

Du kan søke om lån til oppussing og rehabilitering av boligen din. I tillegg kan du søke om lån til blant annet bygging av garasje og anneks samt opparbeidelse av tomt. Vi gir ikke lån til bygging av bolig.

Dersom du skal pusse opp, er det som hovudregel tilstrekkeleg at du signerer eigenerklæringa vi sender deg. 

Slik søker du:

  • Fyll ut den elektroniske lånesøknaden vår.
  • Signer lånedokumenta via lenka vi sender deg per e-post.
  • Dersom du ikkje har valt elektronisk signatur av lånedokumenta, sender vi deg svar i posten og du må returnere lånetilbodet saman med dokumentasjonen vi ber om.

Når vi har mottatt dokumentasjon frå deg, blir pantedokumentet sendt til tinglysing hos Statens kartverk. Når dokumentet er tinglyst, kan lånet ditt utbetalast.