Tilbyr Statens pensjons­kasse finansierings­bevis?

Vi tilbyr ikkje finansieringsbevis. Du må derfor ta kontakt med banken din for å få det.

Sjølv om du ber om finansieringsbevis i banken, treng du ikkje ta opp lån der. Eit finansieringsbevis er ikkje det same som ei lånetilsegn.