Tilbyr Statens pensjons­kasse finansierings­bevis?

Vi tilbyr ikke finansieringsbevis. Du må derfor ta kontakt med banken din for å få det.

Selv om du ber om finansieringsbevis i banken, behøver du ikke ta opp lån der. Et finansieringsbevis er ikke det samme som et lånetilsagn.

Hvis overtakelsen er minst fire uker frem i tid, kan du fremdeles søke om lån til kjøp av bolig hos oss, og trenger ikke ta opp lån i banken din først.