Jernbanens Pensjons­kassefond

Er du ansatt i et selskap underlagt enten NSB eller tidligere Jernbaneverkets virksomhet og samtidig er medlem hos oss, kan du låne inntil 500 000 kroner til bolig i Jernbanens Pensjonskassefond.

Dette omfatter følgende selskaper:

 • Vygruppen AS
 • Jernbanedirektoratet
 • Bane NOR SF
 • Norske Tog AS
 • Entur AS

Hvem kan få boliglån?

 • Yrkesaktive medlemmer
 • Alders- og uførepensjonister som mottar pensjon fra Statens pensjonskasse

Det forutsettes at låntaker bor i og er eier eller medeier av boligen. Ved beordring kan boplikt vike.

Lånets formål og størrelse

Lån inntil 500 000 kroner gis til:

 • Kjøp av bolig
 • Refinansiering av boliglån som er pantesikret i den boligen som søkes belånt
 • Skifteoppgjør i forbindelse med skilsmisse
 • Utvidelse og ombygging av bolig

Det gis ikke lån med pant i aksje/-borettslagsleilighet

Krav til sikkerhet

1. prioritets pant med sikkerhet innenfor 80 prosent av godkjent markedsverdi.

Nærmere om markedsverdi og verdivurdering

Ved behov kan vi be om at det skal foreligge en verdivurdering fra eiendomsmegler når du søker om boliglån hos oss.

Verdivurdering lages av eiendomsmegler. Vi godkjenner kun verdivurderinger der eiendomsmegleren har vært på befaring i boligen din.

Det er viktig at verdivurderingen har opplysninger om boligens adresse og gårds- og bruksnummer, eller borettslagets navn og andelsnummeret på leiligheten.

Hvis du bor i et borettslag, må du passe på at eiendomsmegleren oppgir om markedsverdien inkluderer fellesgjeld eller ikke.

Nedbetalingstid

Det er maksimalt 30 års nedbetalingstid, hvorav inntil 5 års avdragsfrihet.

Øvrige vilkår

Låntaker plikter å gi beskjed ved fraflytting eller salg av boligen. Lånet forfaller til full innfrielse dersom låntaker fraflytter/selger boligen.

Dersom låntaker slutter i stillingen som gir rett til medlemskap, plikter låntaker å gi Statens pensjonskasse beskjed om det og lånet sies opp med tre måneders varsel.

Ektefeller/samboere/partnere som er medlemmer kan få lån med pant i samme bolig. Det må sendes et søknadsskjema for hver låntaker.

Søke om lån

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om lån.

Husk at du kan benytte deg av lån i Statens pensjonskasse i tillegg. Ved bruk av elektronisk søknadsskjema, må du da sende to søknader. Merk søknaden med Jernbanens Pensjonskassefond i andre opplysninger.

Statens pensjonskasse vil som en del av søknadsbehandlingen vurdere lånesøkers økonomi og kredittverdighet.