Annuitets­lån

Eit annuitetslån blir nedbetalt med like store terminbeløp heilt til det er innfritt, fordi avdraget er justert i samsvar med rentekostnaden. Avdragsdelen er liten og rentedelen stor i starten av nedbetalingstida. I løpet av nedbetalingstida blir avdraga høgare og rentedelen mindre. Terminkostnaden vil likevel variere ved renteendringar.