Avdrags­fridom

Du har avdragsfridom når du i ein periode berre betaler renter og gebyr på lånet ditt. Vi kan tilby avdragsfridom i inntil fem år.