Depotgebyr

Dette er ein sum som banken tek for å ordne med sikkerhetsstillelsen for lånet. Det kan også sjåast på som vanlege behandlingskostnader.