Depotgebyr

Dette er eit gebyr som banken tek for å ordne med å stille sikkerhet for lånet. Det kan også sjåast på som vanlege behandlingskostnader.