eFaktura

Når du har avtale om eFaktura mottek du rekninga di direkte i nettbanken.