Effektiv rente

Den renta du faktisk betaler på årsbasis. I denne rentesatsen er alle gebyr tekne med. Kostnadene omfattar for eksempel termin- og etableringskostnader.