Eigedoms­betegnelsar

Gnr = gardsnummer, Bnr = bruksnummer, Fnr = festenummer, Snr = seksjonsnummer.