Eigedoms­registeret

Eigedomsregisteret er det nasjonale registeret over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller pantsetjast.