Etablerings­gebyr

Etableringsgebyr er ei eingongsavgift som låntakar betalar til finansinstitusjonen ved inngåing av avtale om lån.