Fastrente

Dersom du har fastrente, har du gjort ein avtale med banken om ei fast rente for ein bestemt periode. Perioden blir kalla bindingstid. Vi tilbyr ikkje fastrente.