Gjeldsbrev

Eit gjeldsbrev er ei skriftleg erkjenning av gjeld.