Heimels­havar

Ein heimelshavar er den som i offentleg register er registrert som eigar/medeigar av bustaden.