Marknads­verdi

Marknadsverdi er verdien på bustaden din som er oppgitt i takst eller verdivurdering og er det antatte beløpet meklar eller takstmann meiner eigedomen normalt kan omsetjast for.