Marknads­verdi

Marknadsverdi er verdien på bustaden din som er oppgitt i takst eller verdivurdering. Dette er det antatte beløpet som meklar eller takstmann meiner eigedomen normalt kan omsetjast for.