Medeigar

Ein medeigar er den som i offentleg register er registrert som eigar/medeigar av bustaden.