Meklar

Ein meklar formidlar sal av bustader og gjennomfører kontraktavslutningar.