Meklar

Ein meklar formidler sal av bustader og gjennomfører kontraktavslutning.