Mellomfinansiering

Med mellomfinansiering i samband med kjøp av ny bustad, meinast det beløpet du må låne inntil du har fått oppgjer for din noverande bustad. Vi tilbyr ikkje mellomfinansiering.