Mellomfinansiering

Med mellomfinansiering i samband med kjøp av ny bustad, meinest det beløpet du må låne inntil du har fått oppgjer for din noverande bustad. Vi tilbyr ikkje mellomfinansering.