Nedbetalings­tid

Lånet si nedbetalingstid er den avtalte tida frå du etablerer lånet til lånet er fullt nedbetalt / siste avdrag forfell. Maksimal nedbetalingstid hos oss er 30 år.