Nedkvit­tering av pant

Nedkvittering av pant betyr å nedskrive pantet til ein lågare verdi enn før. Dette skjer i dei tilfella der pantetryggleiken er større enn lånesummen.