Opplåning

Opplåning tyder at du aukar lånet innanfor gjeldande pantedokument.