Overkurs

Dersom fastrenta på lånet ditt ligg over noverande marknadsrente, blir overkurs berekna - som du må betale - dersom du ønskjer å nedbetale lånet utover avtalt nedbetalingsplan. Vi tilbyr ikke fastrente.