Pante­attest

Ein panteattest er ei utskrift frå grunnboka som viser kven som eig bustaden og kva pengehefte som er tinglyste på ein eigedom eller andel i burettslag.