Pante­dokument

Eit pantedokument er eit dokument som blir tinglyst ved etablering av pant i bustaden. Dokumentet viser at det er stilt ein eigedom som tryggleik for oppfylling av ei gjeldsplikt.