Pante­tryggleik

Pantetryggleik er panthavar sin rett til å søkje dekning i den pantsette bustaden.