Pante­tryggleik

Pantetryggleik er panthavar sin rett til å søke dekning i den pantsette bustaden.