Seksjon­ering

Seksjonering er å dele hus opp i fleire eigarseksjonar. Til dømes når einingane i fleirfamiliehus blir gjort til sjølveigareiningar ved å gi dei eige gards- og bruksnummer.