Serielån

Avdraga i eit serielån er faste mens rentedelen er variabel. Serielån får dermed variable terminbeløp. Rentedelen utgjer ein stor del av terminbeløpet og terminen har derfor høge beløp i starten av nedbetalingstida.