Takst

Takst er dokumentasjon på bustaden sin verdi. Taksten blir laga av ein takstmann, og er meir detaljert enn ei verdivurdering.