Tinglysing

Når ein tinglyser sjølveigar eller andelsbustad, blir pantet registrert i fast eigedom/burettslagsbustad for å oppnå rettsvern for retten.