Ting­lysings­gebyr

Når du skal ta pant i ein eigedom, må du betale gebyr for etablering av pantet.