Underkurs

Gjeld lån med fastrente. Dersom fastrenta på lånet ditt ligg under noverande marknadsrente, blir underkurs berekna - din gevinst - dersom du ønskjer å nedbetale lånet utover avtalt nedbetalingsplan. Vi tilbyr ikkje fastrente.