Verdi­vurdering

Ei verdivurdering er ein dokumentasjon på bustaden sin verdi. Verdivurderinga blir laga av ein eigedomsmeklar.