Ny faktureringsløsning for leger fra 1. mars 2019

Vi honorerer for journalutskrifter mv. i henhold til avtale mellom Statens pensjonskasse og Legeforeningen.

For leger som har EPJ-system, skjer honoreringen fra Helfo via EPJ-systemet. Kodene som identifiserer riktig takst, har navnene «SPK-03-06». Dersom du ikke har et EPJ-system, kan du sende oss en faktura.

SkjemaHonorar i kronerEPJ-kode
Yrkesskade    
Legeerklæring ved personskade 965,- SPK03
Sakkyndigerklæring
spesielt utbedt fra SPK
Honoreres
(per time etter avtale med SPK)
 
Utlevering
av journal til Statens Pensjonskasse
   
For utlevering av journal til SPK etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:    
Redigert journalutskrift 1420,- SPK04
Uredigert journal 720,- SPK05
Enkelt journalnotat ("akuttnotat") 355,- SPK06