Trafikkulykke

Statens pensjonskasse behandler krav for personskade påført av statens biler. Oppgjøret skal dekke økonomisk tap, i tillegg til eventuell ménerstatning.

Personskaden skal meldes til Statens pensjonskasse uavhengig av om du er statsansatt eller ikke.

Staten er selvassurandør, og har det samme ansvaret for motorvogner som et forsikringsselskap ville hatt dersom motorvognen hadde vært forsikret der.