Tjeneste i inter­nasjonale operasjon­er før 2010

Tjeneste i internasjonale operasjoner er krevende. For enkelte blir oppdraget aldri sluttført fordi psykiske traumer følger dem lenge etter at de deltok i feltoperasjoner. Dersom du mener at du har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonal operasjon i perioden 1978 - 2009, kan du søke om billighetserstatning eller kompensasjon.