Medfølgende familiemedlemmer

Familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet er omfattet av en egen ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder under hele utenlandsoppholdet, og omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med det året barnet fullfører videregående skole. Se Statens personalhåndbok pkt. 10.26