Vi tilbyr digitale kurs

Vi tilbyr forskjellige kurs til både arbeidsgivere og medlemmer. Ønsker du som arbeidsgiver å arrangere pensjonskurs for dine ansatte, kan vi arrangere digitale kurs. Vi har allerede avholdt flere og har fått mange gode tilbakemeldinger. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer.

Gjennomføring av kurs i 2021

På grunn av de nye restriksjonene fra myndighetene, vil noen av våre kurs bli gjennomført digitalt. Du lærer like mye om pensjon som på det fysiske kurset, men i koronatrygge omgivelser.

Ved de digitale pensjonsseminarene vil du få en pensjonsprognose og en personlig gjennomgang av dine tall av en veileder. Prognosen sender vi til deg på epost og samtalen foregår per telefon. 

Vi vil gjennomføre både digitale og fysiske kurs i 2021, og du er hjertelig velkommen til å melde deg på et av disse. 

Kurs for medlemmer

Statens pensjonskasse tilbyr tilbyr ulike kurs for medlemmer over hele landet, både for deg som nærmer deg pensjonsalderen og ønsker å planlegge pensjonisttilværelsen din, og for deg som er ny som arbeidstaker i staten.

Våre mest populære kurs for medlemmer:

Kurs for arbeidsgivere

Vi tilbyr ulike kurs for virksomheter som er kunder av Statens pensjonskasse. Vi har kurs både for ansatte med ansvar for medlemsskap, rapportering, økonomi og pensjonering. Vi tilbyr både standardkurs over hele landet og skreddersydde kurs for den enkelte virksomhet.

Våre mest populære kurs for arbeidsgivere: