Hva om jeg bytter jobb?

Hvis du skifter arbeidsgiver innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtale som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene når pensjonen skal beregnes.

De fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalen, som sikrer at du ikke mister pensjonsopptjening når du bytter jobb innen offentlig sektor.

Når du går av med pensjon, regnes pensjonen ut etter den samlede opptjeningstiden og utbetales etter reglene som gjelder i den ordningen du sist var medlem av.

Tips! Ved pensjonering bør du forsikre deg om at vi har fått overført opplysninger om opptjeningstid fra andre offentlige pensjonsordninger.

Fra offentlig til privat tjenestepensjon

Hvis du går fra en virksomhet som har en offentlig tjenestepensjon til virksomhet med privat tjenstepensjon, vil medlemskapet ditt i den offentlige tjenestepensjonsordningen opphøre. Du kan ikke videreføre medlemskapet. Har du tre års opptjeningstid eller mer når du slutter i offentlig stilling, har du som tidligere medlem rett til såkalt oppsatt pensjonOppsett pensjon / oppsatt pensjonDersom du tidlegare har vore medlem hos oss, kan du ha tent opp pensjonsrettar til ein framtidig pensjon. Desse kallar vi ein oppsett pensjon. Mer om Oppsett pensjon / oppsatt pensjon.

Hvis du har boliglån i Statens pensjonskasse?

Dersom du ikke lenger er medlem hos oss, mister du også retten til å beholde lånet ditt til ordinære vilkår. Du kan imidlertid beholde lånet til mindre gunstige vilkår. Renten blir oppjustert med to prosentpoeng og eventuell avdragsfrihet bortfaller.