Du jobber i flere stillinger

Dersom du jobber i flere stillinger som er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK), kan stillingene gi samlet rett til medlemskap.

Minstegrensen for rett til medlemskap i SPK er 20 % stilling. Jobber du 19,99 % stilling er du under minstegrensen og blir ikke medlem.

Du har flere arbeidsgivere

Hvis du jobber i flere stillinger hos en arbeidsgiver som er tilknyttet SPK, hvor en eller flere av stillingene er under minstegrensen - men stillingene totalt sett er over minstegrensen - kan du få medlemskap for alle stillingene. Du kan maksimalt få medregnet 100 % stilling, selv om stillingene i sum overstiger 100 %.

Dersom du jobber i flere stillinger som er tilknyttet Statens pensjonskasse eller andre offentlige pensjonsordninger innenfor overføringsavtalen, og alle disse er over minstegrensen, kan du få medlemskap for inntil 100 % for hver av stillingene.

Sjekk dine opplysninger på Min side

På Min side kan du sjekke at alle dine lønns- og stillingsdata er registrert. Korrekte data er viktig for å sikre at du får med all tjenestetid. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å registrere lønns- og stillingsopplysninger, men det er det viktig at du gir beskjed dersom du oppdager at noe er feil eller mangler, slik at de kan få rettet opp feilen eller mangelen.

Gå til Min side