For etterlatte

Rettigheter du som etterlatt kan ha hos oss:

presentasjon

Barnepensjon

Hvis avdøde hadde barn under 20 år, har barna rett til barnepensjon fra oss.

Les mer om barnepensjon

Ektefellepensjon

Er du ektefelle, tidligere ektefelle eller registrert partner av avdøde, kan du ha rett til ektefellepensjon fra oss. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Les mer om hvem som kan ha rett til ektefellepensjon.

Gruppelivsordning

Hvis du er ektefelle, samboer, registrert partner eller barn (under 25 år) etter avdøde, kan du ha rett til en engangsutbetaling fra gruppelivsordningen vår. Forutsetningen er at avdøde var ansatt i en virksomhet omfattet av Hovedtariffavtalen i staten.

Les mer om gruppelivsordningen.

Engangsutbetaling i forbindelse med dødsfall

Ved dødsfall utbetales det et engangsbeløp dersom medlemmet mottok pensjon fra SPK eller var i stilling. Hvem som har krav på engangsutbetalingen, som tilsvarer én eller to måneders pensjon, avhenger av hvilken ytelse avdøde mottok fra oss og om avdøde var i jobb.

DERSOM AVDØDE VAR ALDERS- ELLER UFØREPENSJONIST

 • Gjenlevende ektefelle vil få utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende to måneders pensjon utover dødsmåneden.
 • Dersom avdøde ikke etterlot seg en gjenlevende ektefelle, blir det til dødsboet utbetalt et beløp tilsvarende én måneds pensjon utover dødsmåneden.

DERSOM AVDØDE MOTTOK AFP OG VAR MELLOM 62 OG 65 ÅR

 • Gjenlevende ektefelle vil få utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende én måneds alderspensjon utover dødsmåneden 

DERSOM AVDØDE MOTTOK AFP OG VAR MELLOM 65 OG 67 ÅR

 • Gjenlevende ektefelle vil få utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende to måneders pensjon utover dødsmåneden 
 • Dersom avdøde ikke etterlot seg en gjenlevende ektefelle, blir det til dødsboet utbetalt et beløp tilsvarende én måneds pensjon utover dødsmåneden.

DERSOM AVDØDE VAR I JOBB

 • Gjenlevende ektefelle får utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende én måneds alderspensjon.

Yrkesskadeforsikring

Hvis du er etterlatt ektefelle, samboer, partner eller barn etter et medlem som hadde yrkesskadeforsikring hos oss, så kan du ha rett til erstatning dersom avdøde gikk bort som følge av en yrkesskade. Erstatningen kommer i tillegg til gruppelivsordningen, men erstatningene skal samordnes. Ved dødsfall er erstatningen på inntil 15 G for ektefelle, samboer eller partner, avhengig av avdødes alder. Hvert barn får fra 6,5 G til 1 G, avhengig av barnets alder. Ved alle dødsfall utbetales i tillegg 0,5 G til dekning av utgifter ved dødsfallet.

Det er et krav at du og din samboer har vært samboende med felles adresse i folkeregisteret i minimum to år – eller at dere var samboende og har felles barn. For militære i utenlandstjeneste må samboerskapet ha vart i minimum ni måneder.

Hvis det ikke er etterlatte eller forsørgede som har krav på erstatning, utbetales et beløp tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G)Grunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp til dødsboet.

Boliglån

Hvis din avdøde ektefelle eller registrerte partner hadde boliglån hos oss, har du rett til å overta lånet til samme betingelser. Forutsetningen er imidlertid at du mottar ektefellepensjon fra oss.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

VIKTIG FOR DEG SOM ER ETTERLATT:

Dette skjer hos oss

 • Vi får automatisk melding om dødsfall fra folkeregisteret. Hvis avdøde var bosatt i utlandet, må du ta kontakt med oss.
 • Hvis avdøde hadde pensjon fra oss, avslutter vi pensjonsutbetalingene.
 • Vi beregner en engangsutbetaling i forbindelse med dødsfallet, se "Engangsutbetaling i forbindelse med dødsfall" ovenfor.
 • Deretter behandler vi sak om etterlattepensjon (ektefelle- og barnepensjon). Du vil få nærmere beskjed om eventuell rett til etterlattepensjon og/eller utbetaling av gruppeliv.

Dette må du gjøre

 • Du må søke om gjenlevendepensjon fra NAV. Dette gjelder uavhengig av egen inntekt.
 • Hvis vi kontakter deg og ber om vigselsattest eller annen dokumentasjon, må du sende dette til oss.
 • Hvis du og avdøde var samboere og avdøde hadde gruppelivsforsikring i SPK: Ta kontakt med oss for å søke om utbetaling av gruppeliv. 
 • Bodde avdøde i utlandet? Ta kontakt med oss.