Samordning med grunn­pensjon

Vi reduserer tenestepensjonen din frå Statens pensjonskasse med eit samordningsfrådrag på inntil 75 prosent av folketrygdens grunnbeløp (1 G).

Vi reduserer tenestepensjonen din frå Statens pensjonskasse med eit samordningsfrådrag på inntil 75 prosent av folketrygdens grunnbeløpGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp (1 G).

 Vi vil redusere samordningsfrådraget dersom du

  • har mindre enn full opptening
  • har jobba deltid
  • tek ut delvis pensjon

Dette betyr at vi reduserer frådraget for grunnpensjonen samhøvande mot desse tre faktorane.