Samordning med grunn­pensjon

Vi reduserer tenestepensjonen din frå Statens pensjonskasse med eit samordningsfrådrag på inntil 75 prosent av folketrygdens grunnbeløp Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019. Mer om Grunn­beløp (1 G).

 Vi vil redusere samordningsfrådraget dersom du

  • har mindre enn full opptening
  • har jobba deltid
  • tek ut delvis pensjon

Dette betyr at vi reduserer frådraget for grunnpensjonen samhøvande mot desse tre faktorane.