Samordning med pensjons­tillegg/ særtillegg

Vi reduserer tenestepensjonen din med eit samordningsfrådrag på inntil heile pensjonstillegget/særtillegget frå folketrygda.

Vi reduserer samordningsfrådraget dersom du

  • har mindre enn full opptening
  • tek ut delvis pensjon

Dette betyr at vi reduserer samordningsfrådraget for pensjonstillegg/særtillegget samhøvande mot desse faktorane.