Alderspensjon for deg født i 1963 og senere

Omtrent slik blir alders­pensjonen din

Stortinget har vedtatt nye regler for offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 eller senere. Les hva de nye reglene kan bety for Henrik (1963), Anna (1973), Kaja (1983) og Mikkel (1993).

Vi skriver "kan", fordi dette er tenkte eksempler, basert på regelverket som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019.

Det vi kan si med sikkerhet er at de yngre årskullene må jobbe lenger enn dagens pensjonister for å få like stor pensjon. Vi har tatt utgangspunkt i Henrik som er født i 1963 og regnet ut hvor mye lenger Anna, Kaja og Mikkel må jobbe for å oppnå samme alderspensjon som han.

Møt Henrik
(født i 1963)
Møt Anna
(født i 1973)
Møt Kaja
(født i 1983)
Møt Mikkel
(født i 1993)

Mange ulike forutsetninger

Det er viktig å være klar over at det er mange faktorer som spiller inn når vi beregner pensjonen din. I disse typeeksemplene har vi gitt personene like forutsetninger med hensyn til opptjeningstid og lønnsgrunnlag, fordi vi ville vise et hovedmønster.

Det er også viktig å huske at de yngre årskullene må jobbe lenger, men de vil sannsynligvis også leve lenger og få utbetalt pensjon over flere år.