Kan jeg jobbe i tillegg til å motta pensjon?

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Pensjonen fra oss vil da i mange tilfeller bli redusert. 

Inntekt ved siden av pensjon fra Statens pensjonskasse?

  • Inntekt fra privat sektor uten tilknytning til offentlig tjenestepensjonsordning, påvirker ikke pensjonen fra oss.
  • Inntekt fra offentlig sektor, det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil redusere pensjonen fra oss.
  • Hvis du har pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din fra oss redusert.