Hvor mye får jeg i pensjon fra Statens pensjons­kasse?

Hvor mye du får i alderspensjon, kommer an på en rekke faktorer:

  • når du er født
  • når du tar ut pensjon fra folketrygden
  • når du tar ut pensjon fra Statens pensjonskasse
  • hvilket pensjonsgrunnlag du har
  • hvilken pensjonsgivende opptjeningstid du har
  • hvilken gjennomsnittlig stillingsstørrelse du har

Alderspensjonen fra Statens pensjonskasse utbetales livet ut.

Les mer om beregningen av pensjon for de ulike årsgruppene