Vil det påvirke alders­pensjonen min hvis jeg tar vikartimer?

Vikartimer fra stilling som har medlemskap i Statens pensjonskasse påvirker pensjonen fra oss. 

Også inntekt fra stilling med medlemskap i en annen offentlig tjenestepensjonsordning vil redusere pensjonen fra oss.

Vi reduserer pensjonen etter forholdet mellom pensjonsgrunnlaget og inntekten:

Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag – inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100%

Les mer om pensjonsgrunnlag